Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Ideell sektor vs. lokalt engasjement

Kommentar til ideell sektors avtale med Regjeringen.

  Representanter for ideell sektoren har nylig inngått en samarbeidsavtale med Regjeringen om leveranser av helse- og sosialtjenester. Avtalen gjelder levering og kjøp av tjenester. I pkt.3 heter det bl.a: ”Ideell sektor er en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i produksjon av helse- og sosialtjenester til befolkningen”. Avtalen skal bidra til at Regjeringen og ideell sektor skal videreutvikle og forbedre samhandlingen. Man ønsker å vise hvordan ideell sektor særtrekk og kvaliteter som velferdsleverandør kan mobiliseres for å sikre best mulig tjenester for pasienter og brukere.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no