Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Ideell sektor vs. lokalt engasjement

Kommentar til ideell sektors avtale med Regjeringen.

  Representanter for ideell sektoren har nylig inngått en samarbeidsavtale med Regjeringen om leveranser av helse- og sosialtjenester. Avtalen gjelder levering og kjøp av tjenester. I pkt.3 heter det bl.a: ”Ideell sektor er en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i produksjon av helse- og sosialtjenester til befolkningen”. Avtalen skal bidra til at Regjeringen og ideell sektor skal videreutvikle og forbedre samhandlingen. Man ønsker å vise hvordan ideell sektor særtrekk og kvaliteter som velferdsleverandør kan mobiliseres for å sikre best mulig tjenester for pasienter og brukere.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no