Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Venninner som pårørende

Pårørende er en ressurs. I alle sektorer, diagnoser og virksomheter som arbeider med å skape mer helse er dette en svært sentral og avgjørende strategi.
Men hvem er egentlig de pårørende?

Jeg tror at i all omtale av hvilken betydning pårørende har, så blir en gruppe med ressurspersoner oversett. Venninner.
Min mor på 90 år viser i praksis betydningen av gode venninner.

Hun er en aktiv dame som har dagene belagt med utflukter, besøk av og besøk til venninner, kontakt med gamle og syk og omsorg for sin egen nære familie.  I tillegg deltar hun aktivt i kirke og misjonsarbeid.  På steder hun har bodd har hun alltid hatt en eller flere fortrolige venninner. Hun og venninnene møtes til måltider, aktiviteter og samtaler over emner de er opptatt av og ønsker å få mer innsikt i. Fortrolige samtaler om livets erfaringer hører også med. En av utfordringene hennes er at noen av venninnene er døde. Hun savner dem.

Mors livserfaring viser at venninner er en svært viktig del av livet også for våre eldste eldre. I årene framover vil det bli flere eldre over 90 år.

Levealderen i Norge har steget i 200 år og det forventes at den fortsatt vil gjøre det. I en av SSBs befolkningsframskrivninger er forventet levealder ved fødselen for menn antatt å stige fra 79 år i 2011 til 90 år i 2100. For kvinner er det tilsvarende tallet forventet å stige fra 83 år til 93 år.

Jeg tror at det er nødvendig å få satt økt fokus på venner og venninners betydning også for våre eldste eldre
.
Venner og venninner er viktige personer i nærmiljøet. De kan gi støtte og omsorg. Tiltak i våre lokale menigheter og i misjonsforeninger er steder hvor tillitsfulle venne- og venninnerelasjoner utvikles. Gjennom aktiviteter og oppgaver skapes mening og tillit. Nettverk utvikles. Livskvaliteten økes.

Venner og venninner er også pårørende. Også de eldste eldre velger fritt hvem de ønsker som deres pårørende og nærmeste pårørende. Venner og venninner bør derfor, sammen med familie og frivillige, inngå i kategorien pårørende. Alle kan bistå. Det er mange former for hjelp.

I de siste tiår er det skapt en nasjonal plattform for frivillighet; Frivillighet Norge, Frivillighetsregister, Frivillighetsmelding, Lov om registrering av innsamlinger, egen frikanal i forbindelse med det digitale bakkenett.

Jeg tror vi nå trenger en nasjonal plattform om betydningen av venner og venninner.

Vi må få mer kunnskap om hvilken betydning venner og venninner har for våre eldste eldre. Hvilke nettverk har våre eldste eldre? Hvilke aktiviteter og møtesteder deltar de i? Hvilken innvirkning har det på dem at nære venner/venninner faller fra? Gir deltagelse i kirkelig virksomhet våre eldste eldre økt livsmestring?

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no