Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Framtidens helsehus

Raustøl Utvikling AS kan bistå med å:

  • Utrede kreative løsninger for framtidens helsehus
  • Avklare hvordan helsehuset bør organiseres og ledes
  • Utvikle konsept/profil/unikt særpreg
  • Skape samarbeid med næringsliv, pårørende, lokale lag og foreninger som en del av helsehuset
  • Bruke kunst og kultur for å ta vare på egen helse
  • Etablere ”helse – og kultur” som eget tilbud i helsehuset

Vi arbeider nå bl.a. med å planlegge, organisere og etablere et helsehus på Gressvik i Fredrikstad i nært samarbeid med Terra Eiendomsmegling og som delprosjektleder for kultur og helse på Økernprosjektet i Oslo samt andre pågående helsehusprosjekter.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no