Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 9130299522B: Trekantsamarbeid fører til resultater

Politiet har registrert en halvering av anmeldelser fra kjøpesenteret Trondheim Torg og området rundt de siste tre årene. En av årsakene til nedgangen er ungdomstilbudet ”22B” som tilbyr ungdommer i aldersgruppen 15 – 22 år et sted å være på fritiden.

22B drives av et trekantsamarbeid mellom Salem menighet i Trondheim, Trondheim Torg/Vital forsikring og Trondheim kommune. Raustøl Utvikling AS har vært involvert i etableringen av senteret, og har nå levert en evalueringsrapport av senterets tre år i drift.

Evalueringsrapporten viser blant annet til at antall anmeldte vinningsforbrytelser er redusert med 60 prosent fra 2005 til 2007. Nedgangen i forbrytelser er stor i aldersgruppen 15 til 19 år.

bilde adresseavisa webformat

Vektere fra Vaktservice på Trondheim Torg må hanskes med bortvisning av ungdom, åpenlys drikking og rus, trusler, tyveri, hærverk og ordensforstyrrelser.

Senterleder Jomar Asbøll sier til Adresseavisa at de tar konsekvensene av at kjøpesenteret ligger midt i sentrum:

- Vi er innstilt på å bruke ressurser på dette, og er opptatt av at ungdom skal fanges tidlig opp. Tallene fra politiet bekrefter at 22 B gjør en kjempejobb. Det geniale er at dette hele tiden har vært et lavterskeltilbud, som gjør det lettere å henvende seg her enn til det offentlige systemet.

Du kan lese hele artikkelen som stod på trykk i Adresseavisa 19. september 2008 her:

 pdfMindre krim på Trondheim Torg

Her kan du lese evalueringsrapporten fra Raustøl Utvikling AS:
docgatenært og lett tilgjengelig

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no