Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Debatt lokalt samfunnsansvar

Mange arbeider med samfunnsansvar globalt og nasjonalt, men samfunnsansvar må også oversettes til lokale forhold.

                                          hender 2 edited-1

Partnerskap for lokal velferd
Av Tellef Raustøl og Ann Beate Grasdalen, Raustøl Utvikling AS

Generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening, Anne-Karin Nygård, etterlyser i Aftenposten 10.1.08 debatt om hvordan næringslivet kan utøve sitt samfunnsansvar lokalt.

(Les debattinnlegget her: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2188556.ece

Vi er enig med Nygård i at begrepet samfunnsansvar i større grad må overføres til lokale forhold. Imidlertid bør en debatt om temaet inkludere flere aktører enn frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv. Vi ønsker også å advare mot at begrepet ”lokalt samfunnsansvar” reduseres til å kun å innebære rene pengegaver.

Lokalt samfunnsansvar
Mange bedrifter arbeider med å utvise samfunnsansvar i et globalt og nasjonalt perspektiv. Så lang vi vet, er det få som undersøker hvordan samfunnsansvar kan overføres til lokale forhold, selv om fordelene for bedriftene synes åpenbare.

Gjennom å utvise tydelig lokalt samfunnsansvar vil bedriftene framstå som mer attraktive overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere og befolkningen generelt.
Dette kan føre til at:
• Merkevarer bygges på en tillitsfull og kostnadseffektiv måte
• Det blir enklere å rekruttere ansatte
• Det blir enklere å få oppmerksomhet i lokale medier

Problemet for mange bedrifter ligger sannsynligvis i å finne gode løsninger for hvordan samfunnsansvaret kan utøves på lokalt plan. Vi mener at samarbeid om lokale velferdstiltak, gjennom langsiktige og forpliktende partnerskap med flere aktører, er løsningen.

Lokale partnerskap
Nye og spennende partnerskap dannes for tiden mellom kommuner, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører, hvor formålet er å skape mer lokal velferd. Alle aktørene har interesse av et velfungerende lokalt velferdstilbud, noe som gir god grobunn for samarbeid. Som eksempel kan vi trekke fram ”22B” i Trondheim, hvor kjøpesenteret Trondheim Torg, Vital Forsikring, Salem Menighet og kommunen har samarbeidet om å opprette et kontaktsenter for barn og unge som trenger et værested. Vi ser at kjøpesentra viser økende interesse for å samarbeide med kommunale institusjoner og det lokale organisasjonslivet om å opprettholde og utvikle vitale nærmiljø. Vi mener at mange kommuner og nærmiljø i Norge vil dra nytte av å etablere arenaer for samhandling mellom de ulike aktørene.

Gjensidighet
Til sist vil vi advare mot å se på det lokale næringslivet først og fremst som en finansieringskilde for frivillige organisasjoner. Det blir en ensidig skjev samarbeidsrelasjon som på lang sikt ikke er nyttig for noen. Å konkretisere samfunnsansvar lokalt gjennom ulike former for partnerskap forutsetter gjensidighet. Det er avgjørende for et fruktbart samarbeid at det er nyttig for begge parter.

Frivillige organisasjoner bør derfor spørre seg selv om hvilke nytte næringslivet skal ha av å bevilge sponsormidler til dem. Hvilken felles dans er det frivillige organisasjoner inviterer næringslivet til?

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no