Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Lokal velferd er avhengig av møteplasser

I en tid der mange av de tradisjonelle arenaer for møter mellom mennesker forsvinner, skilt mteplassmå det skapes nye for å sikre den lokale velferd. I løpet av februar 2008 vil det foreligge et temahefte om det å etablere og utvikle sosiale møteplasser som fri rom, skrevet av Hilde Kirkebøen.

Heftet prøver å fange opp noe av det som ligger i vår tids søken etter pustehull, friminutt. Det er behov for sosiale settinger der en kan være, uten andre ambisjoner enn å tilbringe litt tid med andre, for en kopp kaffe, dele et måltid eller løse felles oppgaver.

 

Flere sider ved samfunnet vitner om et overbelastet individ som prøver å henge med i en livsstil som stiller store krav til hva den enkelte skal gjøre, være og bære. Møte- og værestedene er sosiale arenaer som åpner opp for uformelle treff mellom mennesker. Formål og mål varierer, men felles er muligheten til å delta i uforpliktende fellesskap, uten krav om å produsere eller prestere. Det legges til rette for møtesteder/kafeer på ulike steder der folk ferdes; kultursenter, kjøpesenter, bibliotek, kirker, ved t-baner, tog osv. Det sentrale er å ha rammer som skaper gode rom å møtes i. Et frirom der en kan delta uten å bli definert/plassert inn i kategorier og båser.

Være- og møtesteder har i lengre tid blitt brukt som tiltak overfor sosialt ekskluderte grupper som hjemløse, rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser. Bak disse merkelappene skjuler det seg et mangfold av kreative tiltak som bidrar til inkludering. Spørsmålet nå er om man kan opprette generelle møteplasser der man definerer formål, uten å definere spesielle målgrupper. Temaheftet ønsker å fokusere på hvordan sosiale møteplasser kan bli arenaer for å bygge opp den lokale velferd uavhengig av hvilken sosial ”gruppe” man tilhører. På bakgrunn av blant annet erfaringer fra arbeidet med å etablere en møteplass i Ellingsrud kirke, vil temaheftet beskrive og drøfte hvordan møteplasser for voksne kan iverksettes og drives både med tanke på formål, verdier, faglige perspektiver og ressurser.

 

 

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no