Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Bydel Grorud - Sambruksprosjektet

Raustøl utvikling AS er engasjert av Bydel Grorud for å gjennomføre et sambruksprosjekt for å styrke samarbeidet mellom Bydel Grorud og frivillige organisasjoner, for at bydel og frivillige lag og foreninger kan få til et økt sambruk om:
Personell
Økonomi
Personlig engasjement
Frivillighet
Faglighet

Formålet er å påvirke samfunnsutvikling i bydelen til beste for bydelens befolkning, slik at bydelen også ”i framtiden blir et godt sted å bo for alle” (Kfr. bydelens strategiske plan s. 3)

Forprosjektet skal gjennomføres i september. Kartlegging i oktober. Informanter fra de lokale lag og foreninger vil bli intervjuet enten individuelt eller i grupper. I november vil en handlingsplan for økt sambruk bydel – lag og foreninger bli framlagt.

Handlingsplanen vil også belyse mulige koblinger mellom definerte sambruksprosjekter/oppgaver og nasjonale programmer og forsøksordninger.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no