Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Bydel Grorud - Sambruksprosjektet

Raustøl utvikling AS er engasjert av Bydel Grorud for å gjennomføre et sambruksprosjekt for å styrke samarbeidet mellom Bydel Grorud og frivillige organisasjoner, for at bydel og frivillige lag og foreninger kan få til et økt sambruk om:
Personell
Økonomi
Personlig engasjement
Frivillighet
Faglighet

Formålet er å påvirke samfunnsutvikling i bydelen til beste for bydelens befolkning, slik at bydelen også ”i framtiden blir et godt sted å bo for alle” (Kfr. bydelens strategiske plan s. 3)

Forprosjektet skal gjennomføres i september. Kartlegging i oktober. Informanter fra de lokale lag og foreninger vil bli intervjuet enten individuelt eller i grupper. I november vil en handlingsplan for økt sambruk bydel – lag og foreninger bli framlagt.

Handlingsplanen vil også belyse mulige koblinger mellom definerte sambruksprosjekter/oppgaver og nasjonale programmer og forsøksordninger.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no