Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Fra eget revir til skolens behov

fra eget revir til skolens behov webformat

 

 

Et utviklingsprosjekt for å skape nye samhandlingsarenaer og vurdere alternative organisasjonsformer mellom helsesøstere og miljøkontakter i barne- og ungdomsskoler.

 

 

Formål
Styrke samarbeidet mellom miljøkontakter og helsesøstere slik at:
• tjenestetilbudet til barn og unge på skolene kan bedres
• personalressurser benyttes på best mulig måte
• alternative organisasjonsformer blir vurdert

Vår rolle i prosjektet
Ledet utviklingsprosjektet i nært samarbeid med en oppnevnt styringsgruppe, gjennom blant annet evalueringsseminarer, arbeidsdugnader og kunnskapsinnspill med stor grad av involvering fra deltakerne.

Involverte aktører i Halden kommune
Helsesøstergruppa
Miljøkontakter
Sentrale representanter fra barne- og ungdomsskolene
Kommuneoverlege

Finansiering
Kommunens tildelte opptrappingsmidler innen psykiatri

Varighet
November 2007 til april 2008

Resultat
Prosjektet har ført til bedre forståelse for hverandres særpreg. På hver skole er det dessuten opprettet et psykososialt team, samt utviklet nye organisatoriske løsninger for miljøkontaktene.

”Vi benyttet Raustøl Utvikling AS for å få hjelp til å engasjere de ulike aktørene og utvikle nye samarbeidstiltak. Raustøl Utvikling AS har gitt oss et verktøy vi kan jobbe videre med.”
Kristine Rive, koordinator for barn og unge i Halden kommune

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no