Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Fra eget revir til skolens behov

fra eget revir til skolens behov webformat

 

 

Et utviklingsprosjekt for å skape nye samhandlingsarenaer og vurdere alternative organisasjonsformer mellom helsesøstere og miljøkontakter i barne- og ungdomsskoler.

 

 

Formål
Styrke samarbeidet mellom miljøkontakter og helsesøstere slik at:
• tjenestetilbudet til barn og unge på skolene kan bedres
• personalressurser benyttes på best mulig måte
• alternative organisasjonsformer blir vurdert

Vår rolle i prosjektet
Ledet utviklingsprosjektet i nært samarbeid med en oppnevnt styringsgruppe, gjennom blant annet evalueringsseminarer, arbeidsdugnader og kunnskapsinnspill med stor grad av involvering fra deltakerne.

Involverte aktører i Halden kommune
Helsesøstergruppa
Miljøkontakter
Sentrale representanter fra barne- og ungdomsskolene
Kommuneoverlege

Finansiering
Kommunens tildelte opptrappingsmidler innen psykiatri

Varighet
November 2007 til april 2008

Resultat
Prosjektet har ført til bedre forståelse for hverandres særpreg. På hver skole er det dessuten opprettet et psykososialt team, samt utviklet nye organisatoriske løsninger for miljøkontaktene.

”Vi benyttet Raustøl Utvikling AS for å få hjelp til å engasjere de ulike aktørene og utvikle nye samarbeidstiltak. Raustøl Utvikling AS har gitt oss et verktøy vi kan jobbe videre med.”
Kristine Rive, koordinator for barn og unge i Halden kommune

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no