Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995”Det grønne rommet”

det grnne rommet webformat

 

Et nytt konsept innen helse som skal etableres på utvalgte kjøpesentre. ”Det grønne rommet” skal tilby tjenester innen helse, ernæring og læring fra en rekke aktører med ulike tilnærminger til helsefremmende arbeid.

 

 

 

Formål
Å bekjempe livsstilsykdommer, som diabetes, overvekt og muskel- og skjellettlidelser, blant senterets kunder og ansatte. ”Det grønne rommet” har en helhetlig tilnærming som inkluderer forebygging, behandling og rehabilitering.

Vår rolle i prosjektet
Initiativtager og prosjektleder med ansvar for å finne potensielle aktører, og for å utvikle konseptet.

Involverte aktører
Steen & Strøm
Hjelp 24
En rekke aktører innen helse, ernæring og læring

Finansiering
Steen & Strøm

Varighet
Fra februar 2008. Avslutningsdato er ikke avklart.

Resultat
Det er inngått intensjonsavtale mellom partene om etablering og utvikling av konseptet. Prosjektet er fortsatt under utvikling.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no