Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Sambruksprosjektet Groruddalen

sambruksprosjektet groruddalen webformat

 

Et utviklingsprosjekt for å øke samhandlingen mellom bydel Grorud og frivillige organisasjoner, med hensyn til personell, lokaliteter og faglig utvikling.

 

 

Formål
Prosjektet er en del av bydelens strategiske plan for en positiv samfunnsutvikling. Ved å legge til rette for økt samhandling med frivillige organisasjoner, og for frivillige organisasjoner seg i mellom, håper bydelen å skape flere og bedre kulturtilbud.

Vår rolle i prosjektet
Ledet prosjektet ved å gjennomføre fokusgrupper med representanter for de ulike interessentgruppene, og utarbeide forslag til handlingsplan og potensielle finansieringskilder.

Involverte aktører
Bydel Grorud
Frivillighetssentralen
Den norske kirke
Lag og foreninger i bydelen

Finansiering
Midler fra den statlige Groruddalsatsingen

Varighet

Fra september til desember 2007

Resultat
Prosjektet førte til at det fra Norges idrettsforbund ble bevilget 170 000 til satsingsområdet ”Idrett + SFO = sant”. Prosjektet førte også til styrket og utvidet samarbeid mellom bydelen og Ammerudlia borettslag om stedsutvikling, og at det ble nedsatt en gruppe som håndterer formidlingen av bydelens kulturmidler.

”Raustøl Utvikling AS synliggjorde mulighetene for samhandling mellom de ulike organisasjonene, og mellom organisasjonene og bydelen på en enkel og forståelig måte.”
Ole Jørgen Pettersen, avdelingssjef i Grorud Bydel 

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no