Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Sambruksprosjektet Groruddalen

sambruksprosjektet groruddalen webformat

 

Et utviklingsprosjekt for å øke samhandlingen mellom bydel Grorud og frivillige organisasjoner, med hensyn til personell, lokaliteter og faglig utvikling.

 

 

Formål
Prosjektet er en del av bydelens strategiske plan for en positiv samfunnsutvikling. Ved å legge til rette for økt samhandling med frivillige organisasjoner, og for frivillige organisasjoner seg i mellom, håper bydelen å skape flere og bedre kulturtilbud.

Vår rolle i prosjektet
Ledet prosjektet ved å gjennomføre fokusgrupper med representanter for de ulike interessentgruppene, og utarbeide forslag til handlingsplan og potensielle finansieringskilder.

Involverte aktører
Bydel Grorud
Frivillighetssentralen
Den norske kirke
Lag og foreninger i bydelen

Finansiering
Midler fra den statlige Groruddalsatsingen

Varighet

Fra september til desember 2007

Resultat
Prosjektet førte til at det fra Norges idrettsforbund ble bevilget 170 000 til satsingsområdet ”Idrett + SFO = sant”. Prosjektet førte også til styrket og utvidet samarbeid mellom bydelen og Ammerudlia borettslag om stedsutvikling, og at det ble nedsatt en gruppe som håndterer formidlingen av bydelens kulturmidler.

”Raustøl Utvikling AS synliggjorde mulighetene for samhandling mellom de ulike organisasjonene, og mellom organisasjonene og bydelen på en enkel og forståelig måte.”
Ole Jørgen Pettersen, avdelingssjef i Grorud Bydel 

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no