Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Kulturtilbud ved Buskerud handelspark

buskerud handelspark webformatBuskerud handelspark er et stort stedsutviklingsprosjekt, med etablering av blant annet 250 nye boliger, kontorlokaler, handel- og kulturtilbud i Nedre Eiker kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2011.

 

 

Formål
Kulturtilbudene ved det nye senteret skal bidra til en positiv stedsutvikling i nærmiljøet.

Vår rolle i prosjektet
Raustøl Utvikling AS har gjennomført markedsundersøkelser og fokusgrupper for å avdekke etterspørsel etter ulike kulturaktiviteter. Videre har vi utredet:
• potensielle kulturtilbud
• potensielle kommersielle leietagere
• premisser for etablering

Involverte aktører
Steen & Strøm
Nedre Eiker kommune
Storebrand Eiendom

Finansiering
Steen & Strøm

Varighet
Fra november 2007. Avslutningsdato er ikke avklart.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no