Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Kulturtilbud ved Buskerud handelspark

buskerud handelspark webformatBuskerud handelspark er et stort stedsutviklingsprosjekt, med etablering av blant annet 250 nye boliger, kontorlokaler, handel- og kulturtilbud i Nedre Eiker kommune. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2011.

 

 

Formål
Kulturtilbudene ved det nye senteret skal bidra til en positiv stedsutvikling i nærmiljøet.

Vår rolle i prosjektet
Raustøl Utvikling AS har gjennomført markedsundersøkelser og fokusgrupper for å avdekke etterspørsel etter ulike kulturaktiviteter. Videre har vi utredet:
• potensielle kulturtilbud
• potensielle kommersielle leietagere
• premisser for etablering

Involverte aktører
Steen & Strøm
Nedre Eiker kommune
Storebrand Eiendom

Finansiering
Steen & Strøm

Varighet
Fra november 2007. Avslutningsdato er ikke avklart.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no