Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Rapporter 2008

Gatenært og lett tilgjengelig
Evaluering av 22 B Kontaktsenter for barn og unge Et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA og Salem menighet.

Rapporten kan lastes ned her:

docGatenært og lett tilgjengelig

 

bilde av rapport mteplasser copyMøteplasser som frirom

På flere steder arbeides det med å finne fram til nye og kreative rom for samhandling og samvær på tvers av samfunnets mange skillelinjer. Ulike møteplasser planlegges og etableres. Målgrupper, formen på plassene og innholdet varierer. De konkrete løsningene er mange og ulike. Prosjektmedarbeider Hilde Kiirkebøen i Raustøl Utvikling AS har skrevet en rapport om ”Møteplasser som frirom”. Rapporten tar opp noen av de grunnleggende tanker og forståelser som en må forholde seg til når møteplasser skal planlegges og etableres.

 

I den første delen beskriver hun viktige elementer i samhandlingen mellom mennesker som bl.a. faste former og rammer, urørlighetssoner og om mangel på samhørighet. Den andre delen handler om møteplasser som et felles prosjekt, som et samlingspunkt.

Rapporten er bl.a. en videre bearbeiding av hennes materoppgaver fra teologisk fakultet i Oslo våren 2006 om ”Frirom- forbindinga mellom form og innhold”. "Om det å møtes i ein felles sak som gir rom for det tredje; Den tre-ledda relasjon som forutsetning for fri-rom."

De siste to årene har hun vært leder av en Møteplass på Ellingsrud i Oslo. Erfaringene hennes fra dette arbeidsstedet ligger også tilgrunn for rapporten

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no