Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Folkehelse og helsefremmende arbeid

Helsefremmende korttidsavdeling

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om økt jobbnærvær og økt medvirkning av frivillige og pårørende, kan skape raskere pasientflyt, samt avklare om dette skaper økt verdiskapning på korttidsavdelingen. Prosjektet er et samarbeid med Friskgården.  Interesserte korttidsavdelinger - ta kontakt snarest.

3 – 3 – 7

Tre sektorer, tre nivåer, syv spørsmål om  frivillige

Foredrag og arbeidsdugnader om hvordan videreutvikle arbeidet med frivillige i samarbeid med andre. Nytt hefte om temaet foreligger snart.

Sammen for å skape helsefremmende gevinster!

Foredrag og arbeidsdugnader om hvordan kirke og kommune kan samarbeide om å skape helsefremmende gevinster. Viser til spesialnummer av Helserådet, Nytt om samfunnsmedisin  og folkehelsearbeidet av 5. juni 2015, hvor jeg har en artikkel om dette temaet.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no