Eiendom og helse

De siste 10-15 årene har TRR vært rådgiver for store eiendomsselskaper for å utvikle helsekonsepter og skaffe leietagere.
TRR arbeider nå med slike prosjekter for eierne av Oslo Business park i Østre Aker vei 90, Høvik park og med utviklingen av Diakonhjemmets hage.

Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

Kultur og helse

Forretningsområdet er under utvikling.


Tellef Raustøl Rådgiving (TRR) skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunn. Vi forener ressurser fra organisasjoner, næringsliv og offentlig virksomhet for mer lokal velferd.

 

 Verdigrunnlag 

 Dialog
Vi tror på menneskenes skaperkraft, og på at dialoger mellom mennesker med ulik bakgrunn skaper kreative løsninger.

Visjonær
Vi viser hva man kan oppnå gjennom å samarbeide med andre.

Grenseløs
Vi fjerner grenser og identifiserer felles muligheter på tvers av organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.

Kreativ
Vi legger til rette for at også idealistiske visjoner, presentert i uvante former, kan kommersialiseres.

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995
E-post: tellef@raustol.no