Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Nytt helsehus Årdal kommune

Kommunestyret i Årdal har vedtatt å bygge nytt helsehus. Å samle helsetjenestene i ett bygg er motivert ut fra å redusere driftskostnader og skape et større fagmiljø. I tillegg handler samlokaliseringen om å redusere omfanget av "to av alt"  ut fr en bedriftsøkonomisk tilnærming. Dagens situasjon er at kommunen har to helsehus som "skriker" etter oppgradering og modernisering.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no