Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Helsehus og Stille rom

Tellef Raustøl, selvstendig næringsdrivende

Høgskoler/universiteter, sykehus og andre helseinstitusjoner har et Stille rom. Men vi finner ingen Stille rom i dagens helsehus.
En av de mest markante bevegelsene i helse Norge i 2014 er økningen av helsehus. Helsehus samler helsetjenester i ett bygg for å skape større fagmiljø og redusere driftskostnader. Flere er etablert.  Nye under utvikling. Det foreligger ingen kriterier for når helsehusbegrepet kan benyttes. Løsningene varierer fra sted til sted.  
I dag etableres tre typer helsehus:

  • Samhandlingshelsehus
  • Kommunale helsehus
  • Private helsehus.


Dette er ikke tre gjensidig utelukkende typer. Det er glidende overganger mellom dem.


Norges handelshøgskole presenterer sitt Stille rom på følgende måte: Trenger du et sted å trekke deg tilbake i en travel hverdag? Et sted å samle tankene dine? Det stille rommet er til for en pause, for å sortere inntrykk eller for å ha et sted hvor ingen krever noe av deg. På NHH produserer vi mye hver dag, men dette rommet er annerledes. Her skal du slippe å prestere. Her kan du bare være. Et stille rom i en hverdag som så ofte er fylt med mye lyd.

Diakonhjemmets høgskolesenter har et stille rom for studenter, uavhengig av religiøs tilhørighet. Der kan du trekke deg tilbake for å be, meditere, hvile og være alene. Rommet er utstyrt med Bibler, Koraner og islamske bønnetepper.

Helse er ikke bare et spørsmål om hva vi utsettes for, men av vår evne til å takle det som skjer i i livet. Helse handler om hvordan våre helseutfordringer blir tolket eksistensielt og trosmessig. Eksistensielle og trosmessige forhold hører med til de grunnleggende behov hos alle mennesker. Den enkeltes åndelige behov og ressurser må tas på alvor. Hvordan tro og livssyn praktiseres fra religion til religion varierer, også innenfor samme religion.

Derfor trenger pasienter og kunder til dagens og morgendagens helsehus, også et Stille rom, et pustehull, et fredens sted som kan gi hvile, ro og anledning til å reflektere over hverdagens utfordringer og glede. Rommet gir også anledning til å kunne utøve sin tro og sitt livssyn.

En slik løsning er helt avhengig av om eiendomsselskaper som lager bygget, leger og andre helsearbeidere som arbeider i bygget og finansielle aktører gir nødvendige økonomiske rammebetingelser, innser at mennesker som oppsøker helsehuset trenger en slik løsning.

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no