Kunst, helse og kultur

Hvordan skape og bevare minner
 

Eiendom og helse

TRR er rådgiver for store eiendomsselskaper for å utvikle helsekonsepter og skaffe leietagere.

Frivillighet

TRR arbeider nå med å utvikle modeller og vinklinger for belønning av frivillige. Dette er helt nødvendig for å sikre fortsatt engasjement av de som er allerede engasjert,  og for å skape nødvendig forutsetninger for rekruttering av nye.

- om å samle og bevare minner

Jeg arbeider nå med manus om dette temaet. Det er overgangen fra et yrkesaktivt liv og til pensjonistrollen som har bidratt til at jeg er opptatt av å samle og bevare minner. Hvordan lage nyttige koblinger og kombinasjoner av mine erfaringer i yrkeslivet til det som jeg ønsker å bruke tiden på som pensjonist? Hvilke fortellinger, bildespråk eller motiver kan være med på å skape nyttige sammenhenger mellom yrkesliv og pensjonistliv? Hvilke begivenheter fra yrkeslivet ønsker jeg å fortolke inn i dagens samtid og kommende framtid. Og ikke minst, hvilke begivenheter ønsker jeg å legge bort?

Jeg drar veksler på erfaringene til M.B. Landstad (1802-1880) og Harald Kihle (1905-1997). De er noen av våre fremste representanter i arbeidet med å samle minner. De var sentrale folkeminnesamlere i hvert sitt århundre.

Begge lyttet til menneskene om fortiden, deres kultur, sagn og tradisjoner. På ulike steder lette de etter personer som kunne formidle fortellinger og finne fram til gjenstander som illustrerte viktige sider av den kulturen de ønsket å ta vare på. Alt de erfarte ble formidlet gjennom deres fortolkninger, tekster, fortellinger, sagn, malerier, litografiere og tresnitt. På den måten bidro til at minnene ble skapt og bevart?

Hva kan vi i det 21. århundret lære av dem?

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no