Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Korttidsplasser: Økt bruk av frivillige- raskere pasientflyt?

Tellef Raustøl, TRR

Bakgrunn

I dag er det stor oppmerksomhet om korttidsplasser. Spørsmålene er mange. Flere er på jakt etter relevante og nyttige svar.

Hva er formålet med en korttidsplass? Hva er forskjellene på en korttidsplass og rehabiliteringsplass med tanke på helsefaglig profil og fokus, tverrfaglighet, metode og diagnoser? Hva kjennetegner brukerne og hvordan inngår korttidsplasser i pasientforløp?

Nasjonale intensjoner forutsetter økt pasientflyt. Det stiller politikere, ansatte, brukere, pårørende og frivillige overfor betydelige utfordringer både med tanke på organisering, ledelse, tverrfaglighet og faglig profil.


Spørsmålet

I dag bidrar frivillige med ulike kulturelle tiltak, sosiale aktiviteter og besøkstjenester for ulike institusjoner. Frivillighetskoordinatorer gjør en betydelig innsats for å profilere og utvikle slike tilbud.
I Omsorg 2020 heter det at «Morgendagens omsorg skal skapes og utvikles sammen med brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige ideelle og private aktører»
Jeg tror tiden er inne for å konkretisere det skisserte samspill med å spørre: om, når og på hvilken måte kan frivillige trekkes inn i tjenestetilbudet på korttidsavdelinger for å få en økt pasientflyt?

Kan slik bruk av frivillige øke pasientflyten?

Hvordan?

Først bør korttidsavdelingens faktiske samarbeid med frivillige kartlegges. Hvilke aktører innen frivillighetsfeltet samarbeider korttidsavdelingen med?  Hvordan? Hvorfor? Hva er omfang av samarbeidet? Hvis avdelingen ikke samarbeider med noen innen frivillighetsfeltet, hva er ev begrunnelsen?

Deretter se nærmere på følgende problemstillinger:

  • Hvordan forstå frivillige?
  • Er utgiftsdekning tilstrekkelig?
  • Hvorfor engasjere frivillige?
  • Hvilke faglige og juridiske spørsmål bør avklares?
  • Hvordan rekruttere og motivere?
  • Kan digitale verktøy være et hjelpemiddel?
  • Hvordan lede frivillige?

Problemstillingene er formulert på bakgrunn av egne erfaringer fra kommuner, kirke og næringsliv og tilgjengelig kunnskap fra case, rapporter, offentlige dokumenter, FOU-litteratur og samtaler med relevante informanter.
På bakgrunn av slik gjennomgang utforme en faglig begrunnelse for og forslag til hvordan frivillige kan integreres i tjenestetilbudet på korttidsavdelingen for økt pasientflyt.

Hvorfor?

For å kunne ivareta morgendagens utfordringer er det nødvendig at korttidsavdelinger etablerer gode samhandlingskollektiv med brukere, pårørende, frivillige og andre lokale samarbeidspartnere.

Omsorg 2020 poengterer at bruk av pårørendes erfaringer og innsikt må settes i system og inngå både i planlegging, utvikling og drift av dagens og framtidens tjenester. Jeg mener det samme bør gjøres med hvilke oppgaver og ansvar frivillige skal ha i tjenestetilbudet på korttidsavdelinger
Frivillige kan på denne måten bli en betydelig mestringsressurs både for brukerne, pårørende, ansatte og ledelsen. De kan være med på å møte utfordringer i brukernes hverdagsliv og avdelingens praksis.

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no