Raustol logo

Betalte frivillige – på Hamar

Klikk på bildet for å lese artikkelen
Foto: Bård Bratlie/Skyphoto
Espern Tjuvholmen HRK 01237 500

 

 

I følge Frivillighet Norge er frivillig arbeid pr. definisjon ulønnet arbeid.
Pensjonisthjelpen Hamar har etablert en form for betalt frivillighet.

 

Allerede på 1990-tallet ble spørsmålet reist om det er mulig å mobilisere frivillige til gratisinnsats. I dag er det flere som spør om hvor grensen går for hvem som skal betales og hvordan dette skal gjøres. Mange frivillige har særskilte faglige kompetanse og personlige forutsetninger til å løse spesifikke oppgaver for den enkelte bruker. Er det rimelig at de bør få en form for betaling når de bruker sin faglige kompetanse i arbeidet som frivillig? Eller skal tradisjonen med at frivillig arbeid er ulønnet arbeid fortsette?

 

pdfLes hele artikkelen

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0260 Oslo
Arbeidsplass:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
Tlf. 91302995Ny koordinatorskole!?

Eiendomsbransjen har en egen koordinatorskole for koordinatorer i prosjekterings- og utførelsesfasen på bygge og anleggsprosjekter.

Jeg tror det snart er behov for å etablere en egen koordinatorskole for velferdssamfunnets koordinatorer. De er over alt. I ulike sektorer og virksomheter. Det blir stadig flere av dem.

Jeg finner dem i seks ulike organisasjonstyper:

·         Kommuner

·         Spesialisthelsetjenesten

·         Hybride organisasjoner

·         Ideelle organisasjoner – kultur, bruker og interesseorganisasjoner

·         Trossamfunn- Den norske kirke

·         Sosialt entreprenørskap – gjenbruksbutikker

Jeg har ingen absolutte tall om økningen i antall koordinatorer. Men det er grunn til å tro at vi har noe av den sammen utviklingen i Norge som i Danmark. Frivilligrapport 2014 «Den frivillige sociale indsats» fra Center for frivilligt arbejde viser at fra 2010 har antall fulltidsansatte som arbeider med frivillige stedet fra 1.4 fulltidsstilling pr. kommune i 201o til 2.4 fulltidsstilling pr. kommune i 2012. I 2014er det 3.3 fulltidsstillinger pr. kommune. Det er store variasjoner. I 2014 var det laveste antall fulltidsstillinger på 0.1, mens det høyeste antall fulltidsstillinger i en kommune er 40. Både Bergen og i Kristiansand arbeides det med å få etablert en frivillighetskoordinator plassert i kommunens sentrale ledelse. I tillegg vrimler det av koordinatorer i de andre virksomhetene.

3.2.2017 TR

Menighetenes bruk av frivillige – i dag og i morgen

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no