Raustol logo

Samarbeidspartnere

trygg-handel-medlem final web 150px

google plus

Kontakt oss

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo
Mobil: 91 30 29 95,
E-post: tellef@raustol.no

Ny koordinatorskole!?

Eiendomsbransjen har en egen koordinatorskole for koordinatorer i prosjekterings- og utførelsesfasen på bygge og anleggsprosjekter.

Jeg tror det snart er behov for å etablere en egen koordinatorskole for velferdssamfunnets koordinatorer. De er over alt. I ulike sektorer og virksomheter. Det blir stadig flere av dem.

Jeg finner dem i seks ulike organisasjonstyper:

·         Kommuner

·         Spesialisthelsetjenesten

·         Hybride organisasjoner

·         Ideelle organisasjoner – kultur, bruker og interesseorganisasjoner

·         Trossamfunn- Den norske kirke

·         Sosialt entreprenørskap – gjenbruksbutikker

Jeg har ingen absolutte tall om økningen i antall koordinatorer. Men det er grunn til å tro at vi har noe av den sammen utviklingen i Norge som i Danmark. Frivilligrapport 2014 «Den frivillige sociale indsats» fra Center for frivilligt arbejde viser at fra 2010 har antall fulltidsansatte som arbeider med frivillige stedet fra 1.4 fulltidsstilling pr. kommune i 201o til 2.4 fulltidsstilling pr. kommune i 2012. I 2014er det 3.3 fulltidsstillinger pr. kommune. Det er store variasjoner. I 2014 var det laveste antall fulltidsstillinger på 0.1, mens det høyeste antall fulltidsstillinger i en kommune er 40. Både Bergen og i Kristiansand arbeides det med å få etablert en frivillighetskoordinator plassert i kommunens sentrale ledelse. I tillegg vrimler det av koordinatorer i de andre virksomhetene.

3.2.2017 TR

Arkiverte artikler

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Grûndernes Hus, Oscarsgt 27, 0352 Oslo

Mobil: 91 30 29 95, E-post: tellef@raustol.no