Tellef Raustøl Rådgiving (TRR) skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunn. Vi forener ressurser fra organisasjoner, næringsliv og offentlig virksomhet for mer lokal velferd.

 

 Verdigrunnlag 

 Dialog
Vi tror på menneskenes skaperkraft, og på at dialoger mellom mennesker med ulik bakgrunn skaper kreative løsninger.

Visjonær
Vi viser hva man kan oppnå gjennom å samarbeide med andre.

Grenseløs
Vi fjerner grenser og identifiserer felles muligheter på tvers av organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor.

Kreativ
Vi legger til rette for at også idealistiske visjoner, presentert i uvante former, kan kommersialiseres.

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no