Utvikler kunsthistorien rundt kirkekunst

Belyser sammenhenger mellom kunst og helse

Ny artikkel fra Tellef Raustøl om sammenhengen mellom kunst og helse

Tellef Raustøl, TRR
Flere studier viser sammenheng mellom religion og helse. Når vi leter etter, ser og fortolker hva som kan muligens være Guds tegn i kirkekunsten, kan det også skje en form for religiøs involvering som kan skape helse.
Som en hjelp til å fortolke dagens kirkekunst gir jeg et glimt av kirkekunsten fra tre ulike perioder. «Kristus som historisk skikkelse» 1850- 1900, «Aktualisering» 1950-og 60 tallet og «Kontekstualisering» – vår egen tid

Les mer...

 

 

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no