Utvikler kunsthistorien rundt kirkekunst

Belyser sammenhenger mellom kunst og helse

.

 

Kunst i kirkerom og i egne rom er i tiden.

Kirkebevaringsprogrammet er tidenes største kulturminnesatsing. 10 milliarder skal benyttes til istandsetting av historiske verdifulle kirkebygg.
Samtidig er det viktig å se på hvordan kunsten kan hjelpe oss med å åpne våre egne rom for å finne fram til hva vi holder for sant i våre liv.
Vedlagte bilder viser hvordan dere kan bruke boken "Kunsten åpner kirkerom" til å fokusere på sammenhengen mellom våre egne rom og kirkerom.

 Klikk på bildet for å se hele artikkelen om hvordan boken kan brukes.


 

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no