Utvikler kunsthistorien rundt kirkekunst

Belyser sammenhenger mellom kunst og helse

BokArbeid pågår

I «Arbeid pågår» argumenterer jeg for at frivillige går fra å være et supplement til nødvendig arbeidskraft. Boka er først og fremst en beskrivelse av ulike virksomheter hvor frivillige er en viktig arbeidskraft og av frivillighetskoordinatorene i store bykommuner. Gjenbruksbutikker og praksis med sykehusverter er casene. Koordinatorrollen tematiseres særskilt med tanke på omfang og på koordinatorenes sammenføyningsarbeid – både det synlige og usynlige.
Mye spennende stoff.
Kan også bestilles hos meg så ordner jeg med at boka blir sendt.

trygg handel medlem final web 150px

Kontakt oss

Forretningsadresse:
Løvenskioldsgate 22 a, 0266 Oslo
Kontoradresse:
Litteraturhuset, 4 etg i Wergelandsveien 29
0167 Oslo.
Tlf. +47 91 30 29 95
E-post: tellef@raustol.no